logo

 

        Doelstelling en hoe die te bereiken.Wat is onze doelstelling en hoe willen wij deze bereiken.

1.    De vereniging heeft ten doel: het beoefenen van de muziekkunst, speciaal Böhmische en Tsjechische muziek en daaraan verwante vormen van muziek.

2.   De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het onderling beoefenen van de bedoelde muziek, door het opleiden van nieuwe leden, door optreden voor publiek, en door alle verder wettige activiteiten die met het doel van de vereniging verband houden.


klik hier voor een compilatie